Ny moderne skole

Home / Ny moderne skole

Hvidovre skal have bedre indeklima i skolerne, og en ny, moderne og tidssvarende storskole, som kan løfte udfordringerne fremadrettet.

Vores vigtigste prioritering på skoleområdet er at få nedsat klassekvotienten til maksimalt 24 elever i startende 0. klasser. Dette gøres af hensyn til børnenes trivsel, læring og for at imødekomme den øgede inklusion.

Vi mener, at det vil mindske elevfrafaldet og øge forældretilfredsheden og derved sikre et stabilt elevtal i folkeskolen fremover.

Ud fra en beslutning om en klassekvotient på maksimalt 24 elever, skal der udarbejdes en helhedsplan for skoleområdet, der sikrer moderne forhold, som styrker elevernes trivsel og læring.

Helhedsplan for folkeskolen:

 • Klarlægning af de eksisterende fysiske rammer på Hvidovres folkeskoler inkl. SFO’er
 • Vurdering af resultater fra undersøgelsen
 • Plan for renovering/modernisering og nybyggeri (og evt. ny profilskole)
 • Vi vil prioritere, at alle børn får de bedste fysiske og pædagogiske rammer for læring og udvikling

Ønsker til fysiske rammer

 • Kvadratmeter og kubikmeter nok
 • Udluftning
 • Grønne udearealer
 • Kantineordning, økologisk og socialøkonomisk virksomhed

Ønsker til pædagogiske rammer

 • Klassekvotienter på maks 24 elever
 • Grupperum
 • Fleksible arbejdspladser – blandt andet stillerum
 • Udviklende uderum

Ønsker til rammer for personalet

 • Arbejdspladser
 • Mødefaciliteter
 • Pausefaciliteter