Hvidovre som cykelby

Home / Hvidovre som cykelby

Hvidovre er en cykelby, også for turister: Det skal være lettere, hurtigere og mere sikkert at tage cyklen i Hvidovre. Der skal laves “grøn bølge” og højresving for cyklister i flere lyskryds. Der skal være flere og bedre cykelparkering ved Hvidovre station/Hvidovre C.
Der skal afsættes en cykelpulje på 1 mio. kr. årligt til at forbedre cyklisternes muligheder, sikkerhed og fremkommelighed i Hvidovre, samt at flere har lyst til at vælge cyklen. Puljen udmøntes i samarbejde med Dansk Cyklistforbunds lokalafdeling.

Metro/letbane til bymidten: Hvidovre skal kobles på metronettet med en forbindelse til Ny Ellebjerg i København. Det er oplagt at Ny Ellebjerg får forbindelse til området omkring Hvidovre Hospital og den nye bymidte i Hvidovre. Det vil øge mulighederne for brug af kollektiv trafik markant, og give mulighed for at Hvidovres borgere hurtigt kan komme på metroen.

El- og hybridbiler: Hvidovre skal dækkes af et net på 25 ladestandere til elbiler ved de største parkeringspladser ved kommunale bygninger, indkøbscentre, stationer og etageboliger.
Flere biler skal køre på grøn energi og derfor skal det være lettere at få opladet sin el- eller hybridbil i Hvidovre.

Brændeovne: Brændeovne er hygge og dejlig varme. Men desværre er røgen og partiklerne også til gene for nogle, når vi bor så tæt som vi gør i Hvidovre. Samtidig ved vi at partiklerne i røgen bidrager til luftforureningen i byen, der fører til flere lungesygdomme og medvirker til dødsfald. Derfor skal der laves en kommunal ordning, hvor man kan få tilskud på 2.500 kr. til tilslutning til fjernvarme, hvor det er muligt, hvis man skrotter sin gamle brændeovn, eller tilskud til at udskifte sin brændeovn med en svanemærket brændeovn.

Deleøkonomi: Der skal etableres en lokal samkørselsordning for Hvidovre, så det bliver lettere at finde en lokalt at køre med. Det er sund fornuft at udnytte ressourcerne bedre på den måde, godt for den enkeltes økonomi og mindsker trængslen og forurening.
Der skal etableres dedikerede parkeringspladser til delebilsordninger ved de største parkeringspladser ved kommunale bygninger, indkøbscentre, stationer og etageboliger.

El-biler og el-cykler til hjemmeplejen: Den kommunale hjemme- og sygepleje skal kun køre på el. Det støjer og forurener mindre i vores by, samtidigt med at det vil sænke brændstofudgifterne markant. Det er sund fornuft. Hvidovre er ikke større end at en opladning sagtens kan holde en hel dag.

Grøn pris og grøn mærkningsordning til miljøvenlige butikker og erhvervsliv: For at fremme butikkers og virksomheders lyst til at bidrage til den grønne omstilling skal der være en grøn mærkningsordning sammen med en grøn pris til de erhvervsdrivende i Hvidovre, der gør en indsats for miljøet ved eksempelvis at vælge ansvarlige produkter, sænke energiforbruget osv. Den grønne pris uddeles i samarbejde med det Grønne Råd i kommunen.

Mindre støj fra trafikken samt en overdækning af Holbækmotorvejen: Med motorveje og togbane følger også for meget støj for borgerne. Derfor skal kommunen aktivt tage ansvar for støjskærme ved Allingvej og motorvejene, og om nødvendigt selv tage initiativ til etableringen. Samtidigt skal disse gøres grønne med solceller, buske og træer, hvor det er muligt. Holbækmotorvejen og togbanen til Ringsted skal ved deres krydsning under Hvidovrevej helt overdækkes for at fjerne støj, lokal forurening og for at åbne op for et helt nyt byrum ovenpå motorvejen og togbanen.