Alternativ energi

Home / Alternativ energi

Hvidovre Kommune skal frem mod 2025 være fuldstændig CO2-neutral.

Vores vision er at alle kommunale bygninger, biler mm. skal på sigt drives på vedvarende energikilder: Både centrale (Fjernvarme, Vindmøller, Biogas etc.) og decentrale (Solceller, Solfangere, jordvarme, etc.) – en omstillingsproces frem mod 2025.

Samtidig er det vores vision, at Hvidovres særkende skal være, at vi er en grøn virksomheds-metropol: Avedøre Holme skal omdannes til et af Nordeuropas største industriområder for grønne og miljøvenlige virksomheder.

Energineutrale bygninger – kommunalt og privat: Derfor skal alle byggeprojekter (både offentlige og private) som f.eks. Bymidten og søspejderne skal være energineutrale og klimavenlige: Kommunale byggeprojekter skal i udgangspunktet bygges energineutrale. Borgere, der søger om byggetilladelser får rabat på byggesagsgebyret i takt med graden af energi- og miljøvenlighed.

Ansvarlige investering af skattekroner. Derfor skal kommunen droppe sorte investeringer. Kommunen skal droppe investeringer i uetiske og miljøskadelige industrier herunder kul, olie, gas, skattely-selskaber mv.

Fuld klimasikring frem mod 2025: Havet stiger, vi får kraftigere regnvejr og storme. Derfor skal der laves en plan, der sikrer at Hvidovre i 2025 er fuldt klimasikret uanset om vandet kommer fra havet, kloakken eller regn og blæst.

Ansvarlige investering af skattekroner. Derfor skal kommunen droppe sorte investeringer. Kommunen skal droppe investeringer i uetiske og miljøskadelige industrier herunder kul, olie, gas, skattely-selskaber mv.

Fuld klimasikring frem mod 2025: Havet stiger, vi får kraftigere regnvejr og storme. Derfor skal der laves en plan, der sikrer at Hvidovre i 2025 er fuldt klimasikret uanset om vandet kommer fra havet, kloakken eller regn og blæst.

Flere grønne tage Hvidovre skal være kendt som kommunen med de grønne tage. Det isolerer godt, skaber en grønnere by og holder på regnvandet. Derfor skal der både oprettes hyggelige grønne, flade tage med tagterrasser og der skal generelt rulles grønne tage ud på kommunale bygninger. Samtidig skal det gøres langt lettere og tilgængeligt for private husejere, virksomheder og almene boligforeninger at rulle grønne tage ud.Endvidere skal der arbejdes på andre metoder til anvendelse af regnvand lokalt, f.eks. anvendelse af regnvand til vanding, tøj og bilvask. Kommunen bør, gennem HOFOR, støtte incitamenter til at borgerne så vidt muligt bruger eller kommer af med regnvand på egen matrikel, således at presset på de fælles kloakker mindskes mest muligt.

Løbende oplysningskampagner: Der skal løbende køres klima-, og energi-kampagner overfor borgerne om hvad de kan gøre i deres hverdag for at sænke deres fodaftryk på kloden.

Borgerbudgetter – idéerne blomstrer nedefra: Et element heri er en årlig præmiering af den bedste klima-idé i en privat husstand eller virksomheder, der præmieres med 25.000 kr. i støtte til at gennemføre idéen og som inspiration overfor andre.

Et andet element er en borger-klima-budget-pulje på 250.000 kr. om året, hvor borgerne får lov til at debattere og bestemme, hvordan de skal investeres i at klima- og energioptimere kommunen. De bedste idéer gror nedefra, og når vi sammen sætter vores idéer i spil opstår der gode løsninger, der ikke kan udtænkes bag et skrivebord.